english

Kancelaria Notarialna

G.Iłowski I.Cyz-Hejmo M.Iłowski s.c.

ul.Grunwaldzka nr 13
31-524 Kraków

tel. 12 417 22 38

Koszty

Notariusz pobiera - w związku z niektórymi zawieranymi przez strony umowami (np. sprzedaży lub darowizny) - podatki (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, które są następnie przez niego przekazywane do właściwych urzędów skarbowych oraz sądów wieczystoksięgowych.

Za dokonane czynności notarialne, notariuszowi przysługuje taksa notarialna, której stawki są określane w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Sprawiedliwości.

Wszelkich dokładnych informacji udzielamy na miejscu w Kancelarii.