english

Kancelaria Notarialna

G.Iłowski I.Cyz-Hejmo M.Iłowski s.c.

ul.Grunwaldzka nr 13
31-524 Kraków

tel. 12 417 22 38

Działalność

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie z 1991r., notariusz jest powołany przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych), a czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego, który ma szczególną moc dowodową.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne (dotyczące np. umów sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, hipotek, spółek);

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

3) sporządza poświadczenia, w tym własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

4) doręcza oświadczenia;

5) spisuje protokoły (np. ze zgromadzeń wspólników);

6) sporządza protesty weksli i czeków;

7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.