english

Kancelaria Notarialna

G.Iłowski I.Cyz-Hejmo M.Iłowski s.c.

ul.Grunwaldzka nr 13
31-524 Kraków

tel. 12 417 22 38

Dokumenty

Przygotowując się do dokonania czynności notarialnych strony powinny przygotować i dostarczyć do notariusza dowód tożsamości oraz niezbędne dokumenty, przy czym w przypadku obrotu nieruchomościami (działkami, mieszkaniami) zawsze potrzebne są: podstawa nabycia (np akt notarialny) i odpis księgi wieczystej, a w przypadku mieszkań spółdzielczych będzie to podstawa nabycia (np. akt notarialny) i zaświadczenie ze spółdzielni.

W zależności już od konkretnego stanu prawnego, podczas bezpośredniego spotkania z notariuszem wskazane zostaną ewentualnie jeszcze inne dokumenty, niezbędne do przygotowania i podpisania umowy.